Gå till innehåll

Välkommen till E Norén fastighetsrättslig rådgivning!

Teknologie doktor i fastighetsvetenskap och civilingenjör i lantmäteri med bakgrund som specialistlantmätare.

Denna sida är ansiktet utåt för min enskilda firma som lantmäterikonsult för fastighetsrättslig rådgivning. Firman driver jag vid sidan av min anställning som universitetsadjunkt på Lunds Tekniska Högskola. Som universitetsadjunkt bedriver jag undervisning i ämnesområdena fastighetsteknik, fysisk planering, detaljplan, bygglov samt värdering och ersättning vid olika typer av markåtkomståtgärder.

Till mig kan man vända sig för olika typer av fastighetsrättsliga spörsmål, särskilt vad gäller den speciella fastighetsrätten. Min utbildningsbakgrund civilingenjör i lantmäteri och sedan mars 2023 teknologie doktor i fastighetsvetenskap. Min yrkesmässiga bakgrund är fem år på Lantmäteriet (två år på Uppsalakontoret och tre år på Malmökontoret), där de sista tre åren var som specialistlantmätare. Genom min utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet har jag stor kunskap inom lantmäterifrågor och den speciella fastighetsrätten.

Som specialistlantmätare höll jag bland annat i kurser för samfällighetsföreningar, ett uppdrag jag gärna åtar mig och uppskattar.

Kortfattat CV

Exempel på genomförda och pågående åtaganden

Kontakt

Enklast att komma kontakt med mig är att skriva ett e-post till e[punkt]noren[punkt]fastighetsratt[at]nessownoren.se. Ingen fråga är för liten, eller för stor, att ställa. Ligger det helt utanför mitt kompetensområde kommer jag tydligt avisera detta.

Innehar FA-skatt och momsredovisning.

(OBS! Sidan har sedan länge varit min privata domän och uppdateras löpande. Därav att delar av mina enskilda intressen också återfinns på webbplatsen.)