Gå till innehåll

Det var nu ett bra tag sedan det publicerades något på denna webbplats. Anledningen är enkel; det har inte funnits någon direkt inspiration till att skriva något. Tillvaron har fyllts av andra åtagande så som jobb, familjeliv och bordshockey.

Men här kommer ändringen. I min senaste kurs på doktorsutbildningen, Communicating Science, hade vi i uppgift att skriva en populärvetenskaplig artikel inom vårt forskningsområdet. Därför kommer denna artikel här att publiceras, dock utan tillhörande bilder i artikeln. Artikeln är som synes på engelska, då de flesta doktorandutbildningarna är just på engelska. Inget grammatisk mästerverk, men ett inlägg i vart fall!

Property intrusion
A real risk in Sweden

Sweden has a long history of making it possible to compulsory take real property with the support of legislation. Researchers at LTH in Lund is, for the first time, analyzing this legal possibility from a law and economics perspective.

...fortsätt läsa "Communicating Science"

När det allmänna, det vill säga samhället, behöver investera i infrastruktur så som vägar, vatten- och avloppsledningar, kommunikationsnät etc. behöver allt som oftast mark tas i anspråk för ändamålet. All mark inom Sverige är indelad i fastigheter eller samfälligheter och bägge typerna har ett ägande knutet till sig. Ägaren kan vara enskilda personer, juridiska personer, fastigheter (beträffande samfälligheter) etc. I fortsättningen benämns mark som fastigheter, även om det ibland handlar om samfälligheter.

...fortsätt läsa "Bakgrund till forskningen"